• Korisničko ime
  • Lozinka
  • Prijava za uslugu FiskalPro

    Za prijavu na uslugu FiskalPro dovoljno je preuzeti zahtjev klikom na ikonu "DOC".

    Nakon što ga ispunite pošaljite nam dokument na e-mail: fiskalpro@promona.hr i usluga će biti aktivirana u najkraćem roku.

    Hvala.